Korupce všudypřítomná

V každé společnosti, kde je něčeho nedostatek, vytváří se tím prostor pro korupci a klientismus. Pokud nelze získat zboží, či služby běžnou, přirozenou cestou, pak jsou lidé často ochotni použít i nečestné, nemorální, či dokonce nezákonné prostředky k jejich získání. Rozdíl v obou základních společenských systémech – socialismu a kapitalismu – je v tom, že za socialismu se korupce projevuje v malém, v drobné podobě menších úplatků a vzájemně poskytovaných protislužeb mezi koncovými zákazníky.

Rozsah se mění

Naproti tomu korupce v kapitalismu má charakter neskonale větší, často velice sofistikované činnosti, kterou se zabývají mnohdy specialisté na právo, obchod, státní správu, politici, justice, policejní orgány a další významné složky veřejného prostoru. Poptávka po odbytu zboží a služeb je nerealizovatelná bez korupční „pobídky“ a fungování tohoto systému zajišťují všechny výš zmíněné složky.